Mesures de recolçament als treballadors autònoms: Reial Decret Llei 24/2020 de 26 de juny

Com ja sabeu, l’ ajuda extraordinària del cessament d’ activitat per la COVID-19 finalitzava el 30 de juny ( tal i com es va comunicar al butlletí de news del 29 de juny ) . El Real Decret de 26 de juny contempla l’ excepció de cotitzacions , però SERAN INCOMPATIBLES AMB AQUESTA PERCEPCIÓ DE LA COTITZACIÓ.

RESUM DE PRESTACIONS PER AUTÒMONS A PARTIR 1/JULIOL

Opció 1)

Si l’ autònom no es pronuncia en contra, els qui han estat rebent l’ ajuda de la prestació extraordinària i D’ OFICI PER PART DE LA TGSS (no s’ha de tornar a sol·licitar) tindran EXCLUSIVAMENT les següents condicions:

– Bonificació quota autònom mes de juliol -> 100%
– Bonificació quota autònom mes d’ agost -> 50%
– Bonificació quota autònom mes de setembre ->25€

Opció 2)

Si consideres que durant el 3er trimestre 2020 (de l’ 1 de juliol fins el 30 de setembre ) COMPLIRAS ELS SEGUENTS REQUISITS:

  1. Has cotitzat com a mínim els 12 mesos immediatament anteriors i de forma continuada.
  2. Els teus ingressos es reduiran al menys en un 75% comparant-los amb el 3er trimestre de 2019: exemple: model 303 3T BI- 80.866€ – 75% = 20.216,52€  SIGNIFICA que la base imposable dels teus ingressos en el 3er trimestre de 2020 ha de ser como màxim de 20.216,52€
  3.  I a més a més, el RENDIMIENT NET – benefici (ingressos- despeses)- serà menor de 5.818,75€

SI CREUS QUE HO COMPLIRAS

pots accedir a la prestació que s’ ha de sol·licitar abans del 15 de juliol a la mútua i que consistirà en :

  • Cobrament del 70% de la base reguladora (Aproximadament el mateix que s’ ha estat cobrant fins ara, els 660€)
  • La quota d’ autònom, la passaran a cobrament, i després l’ abonaran íntegra

MOLT IMPORTANT!!! Si sol·licites aquesta ajuda, i després no compleixes amb els requisits s’ haurà de tornar íntegrament -> SON INCOMPATIBLES

Així doncs, a partir de les valoracions que podeu fer partint de les dades del 3er trimestre de 2019, es decisió de l’ empresari autònom elegir una o altra opció, en funció de la previsió d’ ingressos que pugueu fer.

Aquest tràmit es sol·licita a la mútua , amb una declaració responsable i a posteriori l’ administració pot demanar les dades per verificar el seu compliment durant els propers 4 anys ( verificació ex-post ) . Si voleu que des d’ Hostaleria de Lleida es faci aquest tràmit que tindrà un cost de 95€ us podeu posar en contacte amb l’ oficina més propera.

Hostaleria de Lleida: federacio@hostaler.org Telèfon 973248858
Grèmi d’ Ostaleria dera Val d’Aran : aran@hostaler.org Telèfon 973640601
Gremi d’ Hostaleria de l’ At Urgell: alturgell@hostaler.org Telèfon 973355330
Hostaleria i turisme del Berguedà: berguedaturisme@berguedaturisme.com Telèfon 938222495