Mesa transversal per la recuperació de la Ciutat de Lleida

El dimecres d’aquesta setmana s’ha constituït la Mesa transversal per la recuperació de la Ciutat. Nosaltres hi som presents per fer les propostes més escaients. S’han establert unes comissions, per presentar propostes.