Més de 6 milions de turistes van visitar Espanya el passat mes de juny

Espanya va tornar a batre rècord en l’arribada de turistes internacionals a rebre 6,3 milions al juny, un 5,3% més que en el mateix mes de 2012, segons les dades de l’Enquesta Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) de l’Institut de Estudis Turístics (IET). Aquesta xifra és la més gran que s’ha aconseguit en un mes de juny ja que mai s’havia arribat als sis milions de turistes en aquest mes.

En el primer semestre de l’any es van rebre 26.100.000 de turistes, un 4,2% més que en el mateix període de 2012, fet que suposa 1,1 milions més.

Els principals països responsables de l’augment dels turistes al juny van ser els nòrdics, quart país per procedència, amb un increment interanual del 26%. El va seguir Regne Unit, que va tornar a ser el país del qual més turistes es van rebre, amb un 4,9% més, i Rússia, amb un fort creixement del 37,4% respecte a l’any anterior.

Alemanya, per la seva banda, va ser el segon país del que més visites es van rebre, encara que aquestes van retrocedir un 0,5% amb relació a juny de fa un any. França, el tercer país, va tenir un avanç d’un 1,1%, mentre que Itàlia continua acumulant descensos, amb una caiguda al juny d’un 7%.

Balears avança a Catalunya

Balears va ser la comunitat que més turistes va rebre al juny, acaparant més del 27% del total, on van augmentar un 9% respecte al mateix mes de fa un any. Li van seguir Catalunya que, amb un 6,7% més i Andalusia, on van rebre un 2,5 més de visites. A les Canàries, per la seva banda, van augmentar les arribades un 3%. Madrid va tornar a ser l’única comunitat on van baixar les visites, amb una caiguda al juny d’un 12% interanual.

El paquet turístic segueix en descens

Encara que la major part dels turistes es van allotjar en hotels (67,3%), la resta del allotjament va ser el que més va augmentar (9,3%), a causa, principalment, a l’avanç de l’habitatge llogat (17,6%) .

Els turistes que viatgen sense paquet són la majoria i més són els que més es van incrementar, un 10,3% interanual, mentre que els que van optar pel paquet turístic van tornar a retrocedir (-4,2%)

Font: www.hosteleriadigital.es