Més adhesions a les restriccions als habitatges turístics

Japó també s’incorpora a posar restriccions als habitatges turístics, amb registres, mesures de seguretat que en funció de l’aforament pot comportar escala d’incendis, i limitació de dies, en funció del municipi (per exemple sols els caps de setmana al districte de Shinjuku, a Tokio). S’estima que el 80% de l’oferta actual no compleix i ja s’han retirat anuncis de la plataforma principal.

Aquesta s’ha de sumar a la de Palma, que prohibeix l’ús dels habitatges turístics en edificis plurifamiliars, diverses ciutats europees que limiten l’ús a dies, i acordat amb les principals operadores, i diverses ciutats Americanes.

Cada vegada sembla que la societat estem madurant en el sentit que aquest fenomen afecta molt més a l’habitatge, un dret preservat a Espanya per la Constitució, que al món de l’hostaleria. Tot i que el nostre sector resulta doblement afectat, per la competència deslleial que suposa, i per la dificultat afegida per oferir habitatge als treballadors que contractem.

A Lleida aquesta setmana s’ha publicat que aquest any s’han registrat 4.000 places, en habitatges turístics, ja portem un total de 12.606 places, en 2.209 pisos a les comarques de Lleida des de la seva legalització.

Notícies relacionades
Japón reduce a una quinta parte los pisos de Airbnb con una nueva ley
Lleida guanya 4.000 places en pisos turístics en només un any i el sector demana limitacions