Participació d’empreses lleidatanes al Mercat d’Escapades, Buy Catalunya i altres Workshops de l’ACT aquest 2018

Un any més, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb la voluntat de fomentar la participació activa de sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida al Mercat d’Escapades, Buy Catalunya i altres workshops organitzats per l’Agència Catalana de Turisme, col·labora assumint (sempre que les empreses sol·licitants compleixin els requisits a sota esmentats):

  • El 50% del cost d’ inscripció d’aquelles empreses privades que s’inscriguin i que formin part d’algun dels següents programes Ara Lleida:

– Club d’Amics de Lleida
– Establiments senderistes i cicloturistes del Pirineu i les Terres de Lleida: antics establiments de Benvinguts que hagin fet el canvi a segells de senderisme i cicloturisme de l’ACT
– Moturisme Ara Lleida
– Microconsultoria de les Terres de Lleida
– Programa d’Agències de Viatge Receptives Ara Lleida

  • El 25% del cost d’inscripció de la resta d’empreses privades lleidatanes que s’inscriguin.

Si bé hores d’ara encara no està disponible el calendari de workshops per l’any vinent, tots aquells que tingueu previst participar al Mercat d’Escapades i/o al Buy Catalunya o algun altre workshop de l’ACT al llarg de 2018, i vulgueu optar a les bonificacions, haureu de complir prèviament els requisits que es detallen a continuació abans del 31 de gener de 2018.

REQUISITS OBLIGATORIS

  1. Retornar degudament emplenada la fitxa de sol·licitud de bonificació
  2. Enviar una captura de pantalla de la implementació del logotip Ara Lleida a la pàgina web de la vostra empresa. Caldrà que el logotip estigui enllaçat web www.aralleida.cat.
  3. Retornar emplenat el qüestionari de valoració que s’adjunta. (només obligatori per aquelles empreses que heu estat bonificades el 2017)
  4. Implementar el logotip Ara Lleida a les publicacions en format paper de l’empresa impreses durant el 2018.
  5. Utilitzar els hashtags #AraLleida i #ADNLleida i la menció @AraLleida en les publicacions als perfils de xarxes socials de l’empresa.

REQUISIT RECOMANAT

  1. Implementar el logotip Ara Lleida en tots aquells suports de l’empresa que considereu adients: uniformes, pancartes, etc.

Totes aquelles empreses que, dins del termini indicat, compleixin íntegrament els tres primers requisits obligatoris, seran incorporades a un llistat que es comunicarà a l’Agència Catalana de Turisme, i que permetrà que en el moment d’efectuar el pagament de la inscripció, al Mercat d’Escapades i/o, Buy Catalunya o altres workshops els sigui aplicada directament la bonificació corresponent.

Aquelles empreses que no responguin, o bé no compleixin íntegrament amb els 3 punts detallats anteriorment, si bé no perdran el dret d’inscriure’s al Buy Catalunya, altres workshops i al Mercat d’Escapades, no podran gaudir de les bonificacions d’Ara Lleida durant l’exercici 2018.

Per a qualsevol dubte o més informació al respecte us podeu posar en contacte amb el Patronat de Turismes de la Diputació de Lleida –  Carolina Berga cberga@diputaciolleida.cat

mercat d'escapades