Memòria d’Actuacions de l’Agència Catalana de Turisme

En la Memòria d’Actuacions de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) per a l’any 2017 es recullen les accions dutes a terme per l’ACT al llarg del passat exercici. La declaració de l’Any del Turisme Sostenible ha centrat l’acció de l’ACT durant aquest any en què s’ha treballat la sostenibilitat com a valor transversal dins del model turístic propi.

Han estat més de 1.000 accions de suport al sector turístic català i a la seva projecció al món les que hem organitzat al llarg de 2017. Destaquen, per exemple, la celebració del Fòrum Internacional de Turisme – FITCat, amb una participació destacada de les 12 oficines de promoció a l’exterior; la creació de les marques Ciutats i Viles amb Caràcter i Ecoturisme, del segell Pobles amb Encant; noves certificacions de turisme familiar; i el III Mercat d’Escapades.

Pel que fa als nous programes de treball de l’ACT, Afiliació i Adhesió, durant el 2017 s’ha superat la xifra de 1.250 empreses i entitats que han decidit gaudir dels beneficis que això representa.

A finals d’any es va celebrar la primera Jornada Tècnica i Workshop Interadherits amb 400 professionals del nostre sector, que va permetre fomentar el treball en xarxa i informar-los de les últimes novetats de l’ACT.

El 2017, tot i que ha estat marcat per un context difícil, s’ha consolidat uns resultats turístics que avalen la tasca que fem des de l’Agència Catalana de Turisme per projectar el nostre sector i la nostra destinació. I treballant en aquesta línia, al llarg de l’any hem preparat el nou Pla de Màrqueting Turístic 2018-2022, que ha d’esdevenir, un cop més, un dels millors instruments per mantenir la solidesa turística de Catalunya.

Document Relacionat
Memòria d’Actuacions de l’Agència Catalana de Turisme