L’ocupació turística a la Val d’Aran durant la setmana santa

La Setmana Santa de 2014 ha estat força positiva per a la Vall d’Aran que es consolida com un destí de primer ordre en aquestes dates.

L’ocupació ha estat important ja que entre hotels, càmpigs i cases de turisme rural ha estat al voltant del 50% durant els primers dies i s’ha situat entre el 80 i el 90 % en els dies festius.

En general, la Setmana Santa ha estat bona degut a la bona climatologia i al fet que hi hagués una oferta diversificada d’activitats d’oci que van des de l’esquí, la cultura, la muntanya o els esports d’aventura.

Quant al perfil del turista, val a dir que és un turista estatal i francès bàsicament amb predomini del públic familiar que busca la tranquil•litat i el fet de poder fer activitats a la natura.

Com a element negatiu cal esmentar el fet que els clients escurcen cada cop més les estades essent les pernoctacions cada cop més curtes i amb reserves que cada cop més es relacionen més amb preus ajustats o en oferta.