Lleida perd un 27% de les pernoctacions d’extrangers i Osca en guanya un 13%

Des de l’any 2011 la Federació d’Hostaleria de Lleida fa un seguiment de les dades que publica l’INE en referència a les pernoctacions  als hotels i càmpings. Aquest seguiment es composa d’una comparativa dels mesos de juliol de l’any actual amb l’anterior i també  una compartiva anual, per tal de poder  passar balanç de  temporada al mes de setembre. Aquestes dades es comparen amb les de la província d’Osca.

A la tardor del 2011 fruit de la primera comparativa, vàrem fer un petit informe que es va presentar a les intitucions. El turisme de Lleida necessita atenció va posar en relleu que en aquest període havíem perdut el lideratge del turisme interior. En aquest informe es proposaven 4 línies de treball:

 1. Millorar la comercialització (passar de l’actitut de que ens comprin a vendre).
 2. Buscar l’excel.lencia en el producte i servei.
 3. Adecuar les normatives a la nostra realitat.
 4. Millorar les infraestructures.

Tres anys després observem que continuem en línia descendent de pernoctacions i per part de les institucions tenim la sensació que no fan cap cas del que els puguem dir.

Els empresaris em de pendre bona nota i hem de començar a fer canvis radicals de com hem de gestionar els nostres negocis i quin model hem de proposar de col.laboració amb les administracions. No s’hi val a escusar-nos amb la crisi i la climatologia. Altres zones similars a la nostra estan perdent molt menys que nosaltres i ens ha de fer actuar. No podem esperar més a que es solucioni sol o ho facin els altres.

Us volem destacar unes dades fer que pugueu reflexionar sobre aquesta situació preocupant:

Comparativa anual entre 2011 i 2012

 • Com aspecte positiu es que encara que tan Osca com Lleida perden pernoctacions, Lleida en perd menys que la provincia d’Osca sent capaços de captar més turisme extranger. Per altra banda la durada d’aquestes a Lleida són més curtes.
 • En els cas del càmpings és tant pronunciat que l’augment de viatgers no pot compensar la disminució de l’estanda. Un augment del 10% de viatgers combinat amb una baixa estada, acaba amb una pèrdua d’un 10% de pernoctacions.

Comparativa del mes de juliol de 2012 i 2013 (són les més recents que tenim)

 • Hem perdut un 12% de viatges nacionals i un 27% d’extrangers. És una autèntica barbaritat, més  veient que Osca ha mantingut el nombre de viatgers.
 • Amb el turisme nacional s’ha augmentat l’estada el que ha atenuat la caiguda de pernoctacions.
 • Els viatgers extrangers han reduït l’estada.
 • Amb el cas del hotels hem perdut un un 27%  d’extrangers i la provincia d’Osca n’ha guanyat un 13%. Una diferència del 40%.
 • Osca aconsegueix estades més llargues amb els hotels, el que provoca que tinguin un augment del 27% de pernoctacions al contrari que la província de Lleida que perd un 33%, una diferència del 50%.

Aquestes dades són catastròques i no tenen res a veure  amb les que s’han comunicat a la premsa.

Documents Relacionats
Estadístiques Comparatives