Lleida és la població catalana amb més locals d’oci amb el distintiu de qualitat

Lleida és la població catalana que compta amb més locals d’oci nocturn amb el distintiu de qualitat que atorga la Generalitat de Catalunya i que suposa també l’adhesió a programa Nits Q. 9 espais de música i ball de la ciutat han rebut aquest reconeixement, afegint-se als 8 que ja el tenien. El tinent d’alcalde i regidor de les Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, i el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, Joan Colom, han lliurat les distincions aquest dimecres i han reconegut el treball en xarxa que es fa a Lleida entre els diferents agents que hi participen per aconseguir que l’oci sigui saludable i de qualitat i han presentat els resultats de l’ Estudi sobre l’oci nocturn a Lleida, realitzat en el marc d’aquest programa que té com a objectiu generar un espai de diàleg participatiu entre els agents implicats en l’oci nocturn de la ciutat

Els nous locals distingits són Comèdia, Cafè del Teatre, Trivial Bar, Rock and Vins, Pub Zappa, Bitch Club, Legend, Casa de la Bomba i The Hill Summer Nights. S’afegeixen als 8 que ja el tenen: Maracas, Babaroom, Fissure, Sala Manolita, La Nuit Discotheque, Boite, Les Pauls i Xtras. D’aquesta manera, són 17 els espais d’oci nocturn de Lleida que disposaran d’aquest reconeixement. Els locals compten amb un seguit de recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat, i han signat el compromís d’adhesió a la Plataforma Participativa Nits Q.

Nits Q ha permès realitzar un treball comunitari i educatiu amb els agents vinculats a l’oci nocturn de la ciutat i cercar sinèrgies per millorar-ne la qualitat. Fruit d’aquestes col·laboracions sorgeixen els resultats positius de l’estudi presentat avui. Les accions del programa Nits Q Lleida, impulsat per la regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones, compten amb el suport institucional i tècnic de la Subdirecció General de drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i suport financer de la Diputació de Lleida, així com el suport d’entitats locals com Antisida, la Federació d’Hoteleria i la Federació d’Associacions de veïns de la ciutat.

El tinent d’alcalde Xavier Rodamilans ha destacat l’esforç per reduir els riscos en l’oci nocturn i la influència que el programa Nits Q Lleida té en la gent que surt de nit a la ciutat, amb una bona percepció del projecte i amb canvis d’hàbits en positiu. Segons Rodamilans s’ha de passar d’entendre a comprendre i actuar perquè, entre tots, es posi fre a situacions que posen en risc les persones en espais d’oci. Tall de veu X. Rodamilans

En la presentació dels resultats de l’estudi, Joan Colom ha felicitat Lleida pel treball que fa en aquest sentit i ha recordat que aconseguir el que es consideren nits segures i de salut es basa en 4 punts: taules de participació ciutadana com Nits Q, fomentar la implementació de Q de festa, promoure la creació de grups d’iguals per reduir els riscos i dotar d’eines i d’instruments per fer avaluacions i, conseqüentment, poder intervenir en salut. Tall de veu J.Colom

El col·laborador de la subdirecció general de drogodependències en el programa Q de Festa i Nits de Qualitat, Noel Garcia, ha assegurat que l’Ajuntament de Lleida és un exemple a prendre de referència sobre les accions que impulsa pel que fa l’oci nocturn de qualitat. Entre altres, pels recursos i eines que facilita a través del programa Nits Q, per impulsar una xarxa entre els agents públics i el sector privat, pels grups de voluntaris, etc. I ha qualificat la Paeria de “valenta i responsable”, remarcant el treball conjunt amb la Generalitat. Tall de veu N.Garcia

Resultats de l’estudi sobre l’oci nocturn a Lleida

Els resultats obtinguts demostren la utilitat del programa Nits Q Lleida així com la necessitat de donar continuïtat i intensificar accions que es venen desenvolupant des de fa diversos anys, i promoure noves línies de treball com la incorporació de la visió del gènere en aquests entorns.

En relació a l’estudi, gairebé un 40% de les persones enquestades afirmen conèixer les accions dutes a terme a través del programa i un 85% d’aquestes creuen que el metodologia emprada amb joves voluntaris promotors de salut i amb accions directes al carrer i en festes, són molt o bastant útils. La satisfacció amb l’atenció rebuda és altament positiva, amb una valoració molt positiva amb la qualitat, un 84%; un 83% en la credibilitat de la informació rebuda i que en un 65% ha generat una influència positiva en els seus hàbits.

El Kit dels plaers, amb informació sobre temes de salut i prevenció de riscos, ha estat utilitzat per un 34 % de les persones amb les quals s’ha contactat. Igualment, els diferents missatges treballats durant les sortides nocturnes han generat canvis en els hàbits i comportament a l’hora de sortir de festa. Els aspectes amb els quals la intervenció de l’equip Nits Q ha tingut més incidència són: 29 % veuen més aigua, el 27 % es posen més límits en el consum d’alcohol, el 27 % té més cura de soroll o el 20 % utilitza el preservatiu més habitualment.

Es valora que els ciutadans/es de Lleida a l’hora de sortir de festa prefereixen les festes majors i festes privades (festes universitàries, festes de colla, etc.), majoritàriament per part de les persones de menys de 25 anys. L’afluència a pubs i discoteques es manté en segon lloc amb un 58 %.

Més del 80% afirma que els servei si/o recursos dins els espais d’oci són de bastant o molta utilitat. Els més ben valorats són la màquina de preservatius, la venda d’aliments i la informació sobre el transport públic. El vehicle privat continua sent la forma més habitual de desplaçar-se, amb un 71%, i hi ha molta gent que va a peu, gairebé un 35%. Les dones són qui tenen més tendència a agafar el taxi (29 %) i les persones de menys de 25 que les vagin a recollir. L’estudi conclou que s’ha d’incidir en l’ús del transport públic i el conductor alternatiu, donat que encara hi ha gent que manifesta haver pujat a un cotxe on el conductor havia begut o pres drogues.

Un 62% de les persones enquestads fan ús sempre del preservatiu i es demostra que són molt més accessibles per als joves quan surten de festa. De la mateixa manera, s’ha de reforçar la informació sobre el fet de mantenir unes relacions afectives i sexuals més segures.

En relació al consum de substàncies, no s’observen grans diferències en les freqüències de consum per sexe ni per grup d’edat. L’alcohol (80%), el tabac (59%) i el cànnabis (28%) continuen sent les substàncies més consumides per la gent que surt de festa. Lla resta de substàncies, com la cocaïna i MDMA, presenten freqüències de consum força baixes (entre un 7 i 8 %). Nits Q intensificarà aquest 2017 aquest línia de treball.

Les principals situacions de risc en l’oci nocturn que esmenten els joves són les baralles i /o violència i actuacions amb personal de seguretat, sobretot manifestades amb menors de 25 anys. El 27 % de les persones enquestades posen en 3r lloc l’excés de soroll com a situació de risc. També, s’ha incorporat en aquest bloc de preguntes, la qüestió sobre haver viscut situacions d’assetjament, agressions i/o abusos sexuals dins el grup d’amistats. Un terç de joves responen que al seu grup d’amics/gues hi ha hagut noies víctimes d’assetjament sexuals per part de nois en alguna ocasió. 1 de cada 10 manifesta que al grup han hagut casos de noies víctimes d’abús o agressió sexual per part de nois. No obstant això, les dades s’atribueixen a que socialment s’està reconeixent més aquesta situació i no perquè la realitat tendeixi a l’alça.

Nits Q Lleida, a través del treball conjunt que es desenvolupa amb els diversos agents de la Plataforma Participativa, enforteix aquesta línia de treball per promoure actituds i comportament més cívics en els entorns d’oci i s’està dissenyant una campanya de sensibilització per a la convivència i el civisme, amb la col·laboració de promotors d’oci, entitats veïnals i feministes, i alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, i que en breu serà presentada.

Igualment, des de l’Ajuntament de Lleida, a través de les Regidories de Polítiques d’igualtat, Joventut i Polítiques per als Drets de les Persones, s’està impulsant un pla d’actuació contra comportaments i actituds sexistes en espais d’oci i festes populars, que vol comptar amb la col·laboració de tots els agents implicats en aquesta temàtica, i especialment amb les entitats feministes de la ciutat que en les passades festes de la tardor ja van presentar un protocol per lluitar contra aquestes manifestacions i aconseguir espais lliures i respectuosos per a tothom.

L’anàlisi sobre l’oci nocturn a Lleida

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones, impulsa el programa Nits Q Lleida des de fa 4 anys amb l’objectiu de crear un espai de diàleg participatiu entre els agents implicats en l’oci nocturn de la ciutat i per aquest entorn.

L’any 2013, quan es va donar inici al programa, es va fer un estudi per conèixer la situació i els hàbits i experiències de la gent que sortia de festa, i a partir dels resultats, poder desenvolupar accions a través del programa Nits Q Lleida relacionades amb les necessitats detectades. Després de 3 anys d’implementació del programa, s’ha cregut necessari conèixer de nou la situació en l’àmbit de l’oci nocturn i valorar els objectius de treball, per adaptar-los o definir-ne de nou, segons els resultats obtinguts. Aquest estudi s’ha realitzat amb el suport de la Subdirecció General de drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat i la mateixa entitat que al 2013 va fer la línia base, la consultora SPORA.

L’estudi s’ha fet sobre una mostra de 396 persones, que majoritàriament tenen entre 16 i 24 anys, que són els grups de persones que més surten de nit per Lleida. La mostra recollida és equilibrada pel que fa al sexe.

Font: Ajuntament de Lleida