Canvis en la Llei d’Autònoms a partir d’1 de gener

El passat 25 d’octubre va sortir publicada la Llei 6/2017 de les reformes urgents del treball autònom. Algunes d’aquestes reformes entraran en vigor a partir del proper dia 1 de gener. Us recordem  aquests canvis:

1. Es modifica el recàrrec en els impagaments de les obligacions del rebut d’autònom i del rebut de cotitzacions dels treballadors. El mes següent al impagament el recàrrec deixa de ser del 20% i passa a ser del 10%.

2. LES ALTES D’AUTÒNOMS HAN DE SER PRÈVIES AL INICI DE L’ACTIVITAT, ja no es tenen els 30 dies naturals que teníem fins ara.

3. DURANT L’ANY ES PERMETRA 3 ALTES I 3 BAIXES QUE NOMÉS ES COTITZARÀ PELS DIES D’ALTA O BAIXA. A partir d’aquest número es cotitzarà per la mensualitat sencera.

4. Les altes noves o el que faci més de dos anys que no ha estat afiliat com a treballador autònom tindrà les següents bonificacions sobre la base mínima:

– Els 12 primers mesos: el rebut serà de 50 €.
– Els 6 mesos següents una reducció del 50%.
– Els 3 mesos següents una reducció del 30%.
– I els últims 3 mesos una bonificació del 30%.
– Si el treballador autònom es menor de 30 anys o 35 anys si es dona, es tindrà una bonificació ampliada durant 12 mesos més del 30%.

5. Bonificació del 100% durant 12 mesos amb un pro mig de les 12 últimes bases de cotització per cura de fills menors de 12 anys.

6. Durant el descans de maternitat, risc de l’embaràs, paternitat, adopció, guarda legal bonificació del 100% sobre la quota.

7. Altes de cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, amb alta inicial o cinc anys anteriors bonificació del 50% durant 18 mesos i el 25% en 6 mesos sobre la base mínima.

8. Es permetrà 4 canvis a l’any per augmentar o disminuir les bases de cotització.

9. L’autònom persona física que té una activitat podrà sol·licitar la prestació de jubilació al 100% i que la pugui compatibilitzar amb el treball, per poder optar amb això s’ha d’acreditar almenys un treballador.

Article relacionat
Les 10 claus de la reforma de la normativa d’autònoms