Línia de l’ICF per finançar projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic

S’han presentat aquest dijous 13 de febrer a la Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida la línia de préstecs ICF turisme per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya. Hi poden accedir el sector turístic, els establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

Aquests préstecs en condicions preferents, compten amb la bonificació del tipus d’interès i estan adreçats a finançar els projectes de millora i modernització dels establiments d’allotjament turístic.

El termini de presentació dels ajuts és fins el 30 de desembre de 2010 o bé fins exhaurir els fons.

Documentació relacionada
ORDRE EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya

RESOLUCIÓ EMC/1901/2019,de 20 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2019-2020 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic