L’IBI el paguem a mitges

Quan un immoble és propietat de diverses persones, l’habitual és que el rebut de l’IBI vagi a nom d’una sola d’elles, i aquesta s’encarregui de pagar-ho tot i reclama després la part corresponent a la resta tituales. Però això sol ser font confilictos quan no hi hagi una bona relació entre els propietaris (per exemple, un matrimoni separat, hereus que reben immobles a mitges i que tenen disputes, etc.)

En aquests casos pots sol · licitar a l’Ajuntament que divideixi aquest impost, de manera que a cada propietari li arribi un rebut de l’IBI per la part que li correspongui. Per a això, n’hi haurà prou que en aquesta sol·licitud s’informi de les dades personals i el domicili de tots els propietaris, així com el percentatge de propietat que tenen cada un (s’aporti còpia de l’escriptura d’adquisició per acreditar-ho).

Font: Apuntes & Consejos