L’exempció en IRPF de la prestació de l’atur en pagament únic exigeix mantenir l’activitat econòmica com autònom durant 5 anys

Les persones que van començar una activitat econòmica donant-se d’alta al règim especial d’autònoms i sol·licitant la prestació de l’atur en la modalitat de pagament únic, no van tributar l’ IRPF (declaració de la RENDA de les persones físiques ), per les quantitats rebudes inferiors a 15.500€. Per mantenir aquest benefici fiscal d’exempció en la tributació de renda, s’ ha d’estar donat d’alta com autònom de l’activitat econòmica amb un mínim de cinc anys.

En el cas de dornar-se de baixa abans, no es compliria amb els requisits de permanència, i s’hauria de presentar una complementaria de renda, per haver incomplert amb el requisit i tributar per la percepció rebuda per aquest concepte l’any en que es produeix el incompliment del termini de manteniment de l’activitat econòmica.