Les patronals de Lleida es reuneixen amb l’Alcalde per plantejar-li una rebaixa amb l’IBI

La Federació d’Hostaleria de Lleida i altres patronals de diferents sectors, es van reunir aquesta setmana amb l’Alcalde de Lleida, Àngel Ros per tal  del plantejar-li una rebaixa en els impostos municipals, en especial amb l’IBI.

Degut a la situació econòmica, moltes empreses no poden suportar tanta pressió a nivell d’impostos, tal i com va remarcar Ramon Solsona : “les empreses no entenen com facturant la meitat que temps enrrera han de pagar més per l’IBI”

L’Alcalde es va mostrar obert a buscar fòrmules a les revindicacions patronals, però recorda que l’Ajuntament de Lleida no té cap mòdel de finançament alternatiu a l’actual i que  els serveis públics s’han de pagar d’alguna manera. L’IBI és una font important de finançament per l’ens local i serveix per pagar serveis públics importants. També va destacar que altres impostos com l’IVA tenen un impacte més important en l’economia.

Les patronals també entenen que els serveis públics s’han de mantenir, però s’ha d’assegurar  la supervivència de les empreses com a principals agents que generen riquesa i activitat econòmica.

De cara aquest proper any, el Paer en cap , va  comunicar que hi hauria una moderació en l’aplicació dels impostos municipals i que es tindrà en compte al màxim les normatives per tal d’aplicar les bonificacions pertinents fent l’ajuntament un esforç per no grabar a les empreses. Es tindrà compte en l’estudi que en breu es começarà a fer dels  pressupostos municipals pel proper any 2014