Les empreses no podran ajornar les retencions del IRPF a partir de gener de 2014

Amb efectes de l’ú de gener de 2014, de la presentació del 4rt trimestre de l’any 2013 al gener del 2014, Hisenda no concederà l’ajornament del model 111-retenció IRPF dels treballadors ni del model 115-retenció de IRPF dels lloguers.

La legislació vigent ja estableix que les retencions no son ajornables, doncs es tracta de recursos que no pertanyen a les empreses, sino que deriven del IRPF que paguen als treballadors o al llogater. En aquest sentit, les empreses actuen com a intermediaris de l’Agència Tributària.

Al moment de rebre la denegació de l’ajornament, automaticament s’haurà d’abonar un recarrec mínim del 5% fins al 20%

Recordeu de començar a fer le previssions pel pagament pel proper 20 de gener.