Les comunitats autònomes tenen a la ma la regulació de l’oferta dels habitatges privats (p2p)

La Confederación Española de Hoteles, en ha fet arribar un informe del Despatx d’Advocats Tourism & Law, on ens parlen de la naturalesa jurídica dels “marketplaces” (pàgines webs que comercialitzen oferta d’habitatges privats p2p).

Com observareu, en el desenvolupament del mateix, es conclou que les que tenen ànim de lucre que cobren comissió no són simplement unes pàgines d’intercanvi entre particulars, com vénen pretenent demostrar que són, sinó autèntiques pàgines web de viatges on-line, anomenades otes. Per això, han de tenir les mateixes condicions legals que qualsevol agència de viatge i ser responsables del que anuncien, de les transaccions que fan, de la veracitat del que s’està oferint, del compliment de la normativa de protecció de dades, de la normativa dels drets dels consumidors.

Per tant, si les comunitats autònomes decideixen que un determinat tipus d’habitatges no s’ajusten a la legalitat i no se’ls dóna llicència, o no compleixen tots els requisits exigits per la normativa, les plataformes no tindran possibilitat legalment de publicitar.

És per això, pel que si la normativa autonòmica exigís que els habitatges que compleixen uns requisits es donin d’alta, deixaria fora del mercat a molts milers d’habitatges que no estarien disposades a legalitzar i seria oportú que la legislació autonòmica inclogués la prohibició a les webs de publicitar oferta il · legal amb els seus consegüents sancions en cas d’incompliment.

Document Relacionat
Informe Tourism&law – La naturalesa turística dels marketplaces