L’economia es desaccelera, però continua amb xifres positives

El sector manté els preus a escala nacional, les visites de turistes estrangers es redueixen al setembre, però augmenta la despesa mitjana, a Lleida continuem augmentant les contractacions, tot i que ho fem per sota de la mitja nacional.

A nivell macro, les previsions del PIB espanyol es corregeix a la baixa, i aquest darrer mes tenim un increment a l’índex de confiança Alemany, tot i que el seu PIB 2019 acumulat és 0,5%, l’últim trimestre ha crescut un 0,1%.

Totes són dades econòmiques que ens fan mostrar positius, però molt prudents.