L’Associació Catalana de Municipis dóna suport a la candidatura Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat

El consell nacional de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat una moció de suport a la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014. L’ACM, l’associació municipalista més important del país, també s’ha compromès a enviar a tots els seus associats (914 ajuntaments de Catalunya) el text de la moció perquè els ajuntaments també puguin adherir-se a títol individual a la candidatura i a col•laborar econòmicament -en la mesura de les seves possibilitats- en el seu finançament.

L’ACM enviarà a tots els ajuntaments associats el text de la moció, on es proposa que el Ple municipal de cada ajuntament adopti els acords següents:

• Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament a la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014, així com la col•laboració econòmica en el seu finançament.
• Segon.- El compromís de difusió de la Candidatura en el màxim d’actes, esdeveniments que es facin al municipi, sobretot de caire gastronòmic, cultural, turístic o d’altres que hi puguin tenir relació.
• Tercer.- Que es promogui la recollida d’adhesions, signatures, a la Candidatura entre la ciutadania, a títol particular o col•lectiu, d’àmbit municipal, i en especial del Programa Escolar que promou la Candidatura entre les escoles del municipi.
• Quart.- Incorporar a la web municipal el logo de la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014 amb el corresponent enllaç al web www.cuinacatalana.eu.

L’ACM va prendre aquest acord en el decurs del seu consell nacional celebrat ahir a la Diputació de Lleida. La campanya que promou la FICCG ja compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la societat civil, les universitats, la indústria agroalimentària i turística del país i diversos organismes i institucions, però encara no arriba a tots els racons del país. Per aquest motiu ha demanat també l’ajut dels ajuntaments i del món municipal en general.

Com a pas previ al reconeixement de la UNESCO, la FICCG ja ha aconseguit que el Parlament de Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a patrimoni immaterial del país aprovant una esmena a la Llei 2/1993, de 5 de març, de “Foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural”. Actualment també s’estan impulsant altres canvis legislatius per aconseguir que la cuina tradicional catalana sigui declarada Bé Cultural Immaterial d’Interès Nacional (BCIIN).