L’Ajuntament i Hostaleria de Lleida posen en marxa la campanya “Gaudeix de les terrasses amb responsabilitat”

Com estan canviant els hàbits dels nostres clients. En el us de les terrasses amb concret, estem tenint una demanda molt important, que es va originar amb el canvi de la llei del tabac.

Producte d’aquest ús més intensiu de les terrasses, i més, en zones on tradicionalment no hi eren, s’aprecia un augment de les tensions amb els veïns, per les molèsties que s’ocasiona. En general relacionat amb el soroll, originat per les converses dels mateixos clients, en horari nocturn.

Tot i que el nostre país te la cultura de la gresca al seu ADN, ens manca, en algunes ocasions, practicar-la amb responsabilitat. Aplicant el principi de solidaritat que diu , la nostra diversió s’acaba quant comencem a molestar a un altre, pensem que podem gaudir molt més. Així evitaríem un excés de regulació administrativa, que acaba sent ineficaç i que sempre acaben pagant justos per pecadors.

Per aplicar aquest principi, ho hem de transmetre, hem de fer-ho públic, i a més hem d’intentar guanyar més clients.

Amb aquesta finalitat hem iniciat la campanya que avui us presentem amb l’Ajuntament de Lleida, per intentar conscienciar de l’importància del respecte al pròxim especialment en la matèria que ens ocupa, en aquest cas les terrasses.

També és important el concepte que, en horari nocturn, al carrer hem d’extremar les precaucions. En aquest horari, el soroll ambiental es redueix molt, i el que generem nosaltres amb una conversa, per exemple, que en horari diürn no molesta, en l’horari nocturn, pot fer-se sentir en els pisos de tots els blocs de diversos números del carrer, als dos costats . Per la nit hem de ser més curosos amb el soroll.

Amb aquesta campanya, volem, juntament amb l’Ajuntament, oferir-vos un eina per continuar la vostra activitat amb més garantia, mostrant tot el vostre respecte pels vostres veïns, i oferint als vostres clients la possibilitat de poder continuar gaudint de la terrassa sense molestar.

Aquesta eina ens pot servir per gestionar millor els conflictes que puguem tenir en algun moment, i per oferir una imatge positiva a la societat . Aquesta és la voluntat.

Tot i que nosaltres, els empresaris, no som els causants de les molèsties, el focus del conflicte es situa al nostre establiment. Com a hostalers som els principals interessats en que aquesta mesura funcioni, de lo contrari, ja ens podem esperar més limitacions d’ horaris en horari nocturn.

Si teniu alguna proposta millor a l’entorn d’aquesta campanya o de com gestionar aquest problema, ja sabeu, ens ho feu arribar.

La campanya consistirà en la difusió en diversos mitjans de comunicació i a les pròpies terrasses amb rètols i fulletons, que es distribuiran en els propers dies.

CampanyaAlcarrersisplaugenssarau