L’Ajuntament de Lleida continua cobrant al sector hostaler

La setmana passada va posar al cobrament la taxa de gual dels hotels , l’IBI i l’IAE, i també una part de rebuts de la taxa de terrasses. Tot i els escrits que hem fet per sol·licitar la seva exempció, en el cas dels guals dels hotels , l’IBI i l’IAE, i el seu compromís per la taxa de terrasses, per part de l’Ajuntament, sembla que prima la necessitat recaptatòria.

També hem de recordar que recentment s’han aprovat els pressupostos municipals pel 2021 i no s’ha contemplat cap reducció, tot i les nostres advertències que el sector no podrà digerir les despeses durant força temps. Farem al·legacions. No podem entendre aquesta manca de sensibilitat a un sector que està patint el pitjor episodi de la seva història.

Certament l’Ajuntament no pot aplicar rebaixes a discreció, però no és impossible fer-ho, senzillament s’ha de tenir voluntat d’ajudar a un sector.

Per un altre costat, si no s’ha fet ús del dret pel qual es paga, i més per imposició administrativa, també podem demanar devolucions, però, clar primer s’ha d’abonar i després fer el tràmit de devolució, just el que provoquen, perquè saben que així molts desisteixen, a més de provocar despeses de gestió.

En aquests moments que tenim l’estat d’ànim minat, sols ens falta anar rebent rebuts de l’Ajuntament, per conceptes que no podem fer ús.

Moltes gràcies, Ajuntament de Lleida, pel vostre suport en el què és el nostre pitjor moment de la història, gràcies per la vostra sensibilitat.

També ha coincidit amb el dia 20 d’octubre, d’ingrés de diferents conceptes a l’Agència Tributària del tercer trimestre. L’únic que va fer, l’AEAT, va ser ajornar el pagament del primer trimestre, un període sense interessos i un segon període amb interessos ( que fineix el 20/11), vaja una gran sensibilitat.

No cal recordar, ho sabem tots, que Lleida està patint el 3r tancament, quan la majoria d’Espanya sols n´ha tingut un, i pràcticament amb els únics ajuts dels ERTO’s, per atenuar les despeses laborals, però no sense cobrir el 100% d’aquestes.

Realment increïble, però real.


HOSTALERIA DE LLEIDA demana a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA l’exempció temporal de tots els tributs locals que afectin al sector i l’ajornament del seu pagament mentre duri l’estat d’alarma.

HOSTALERIA DE LLEIDA sol·licita a la DIPUTACIÓ DE LLEIDA l’exempció temporal i l’ajornament de tots els tributs locals que gestiona i recapta dels Ajuntaments de la província.