L’Ajuntament de Lleida aprova l’Ordenança del Paisatge de Lleida i atén gran part de les al·legacions presentades per HOSTALERIA DE LLEIDA.

El ple municipal de l’Ajuntament de Lleida va aprovar de forma definitiva el text de l’Ordenança del Paisatge de Lleida, un document que protegeix la identitat de la ciutat i garanteix el dret col·lectiu a gaudir d’un entorn agradable i harmònic.

L’ordenança és fruit d’un ampli procés participatiu i de treball tècnic, en el que també ha participat HOSTALERIA DE LLEIDA, intervenint en els tallers de participació i presentant al·legacions. Serà la primera ordenança de tot Catalunya que regula l’ordenació del paisatge natural d’un municipi, ja que engloba tant l’àmbit rural com l’urbà en un mateix reglament.

L’Ordenança del Paisatge de Lleida afecta a aspectes molt importants per al sector hostaler de la ciutat, ja que regula les normes generals per a les instal·lacions al servei de les edificacions, com la instal·lació d’equips de calefacció, climatització i aire condicionat, xemeneies, conservació i reforma parcial d’instal·lacions en edificis existents; els tendals, persianes, reixes, etc. També regula les terrasses dels nostres establiments, els rètols informatius, els rètols publicitaris, la publicitat d’actes i esdeveniments, etc.

L’Ordenança del Paisatge de Lleida que ha incorporat gran part de les al·legacions presentades per HOSTALERIA DE LLEIDA, entrarà en vigor un mes després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tot i que s’estableixen períodes transitoris d’entre tres anys, cinc anys (com per exemple per les terrasses) i deu anys perquè els elements ja existents s’adaptin a les noves disposicions.

Degut a la importància que aquesta ordenança té per al sector hostaler de la ciutat de Lleida, us adjuntem el Text de l’Ordenança del Paisatge de Lleida i els seus Annexes per tal que li feu un cop d’ull a tot allò que us pugui afectar, com ara l’article 46 on trobareu la regulació sobre les terrasses i la Disposició Transitòria Primera pel que fa als terminis d’adaptació.

Al·legacions presentades per HOSTALERIA DE LLEIDA

Notícies relacionades

Tallers d’idees per a l’elaboració de l’ordenança del paisatge de Lleida

Presentació de l’avantprojecte de l’Ordenança del paisatge de Lleida

Hostaleria de Lleida presenta consideracions a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida