L’acumulació de baixes curtes, motiu d’acomiadament

En unes dades de notícies histriòniques, sembla que arriba una mica de racionalitat al món de l’empresa per part de la justícia, reforçant la productivitat, concepte bàsic per la sostenibilitat de les empreses.

És la ratificació del Tribunal Constitucional, al que es recorre quan s’interpreta que es pot vulnerar els drets fonamentals. Es debat entre el dret del treball i la llibertat d’empresa i la productivitat.

Per prendre alguna iniciativa al respecte, us recomanem, trucar als nostres serveis laborals, o al vostre assessor.

Notícia relacionada
El Constitucional avala el despido por baja laboral aunque esté justificada