L’ACT presenta la Memòria d’Actuacions per l’any 2015

L’Agència Catalana de Turisme ha presentat la Memòria d’Actuacions per a l’any 2015, presentada en el darrer Consell de Direcció de l’organisme d’aquest mes de setembre, i on es recullen totes les accions dutes a terme per l’ACT al llarg del passat exercici.

Segons l’ACT, l’any 2015 ha assolit el 86% de les tàctiques del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya que es consolida com un dels millors instruments per afermar el lideratge turístic de Catalunya.

Durant aquest període, s’ha continuat treballant en la diversificació de mercats i en l’ampliació i especialització de productes turístics amb un alt valor afegit, entre ells el cicloturisme, l’enoturisme i la gastronomia.

El I Congrés Internacional de Turisme Familiar, la certificació de Catalunya com a destinació Biosphere, la primera edició del programa Start-DMC Tourism i la celebració de l’Any del Turisme Interior i de Muntanya com a gran iniciativa promocional són altres fites que han marcat l’exercici 2015.

Documentació Relacionada
Memòria d’Actuacions de l’ACT per l’any 2015