La TGSS deixarà d’enviar comunicacions de reclamació de deute per correu ordinari a partir del mes de juny

A partir de l’1 de juny d’aquest any es produiran uns canvis que afectaran a la comunicació entre les empreses i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La Tresoreria General de la Seguretat Social deixarà d’enviar per correu ordinari les notificacions de reclamacions de deute, provisions d’apremi, actes de via executiva, procediments de deducció i ajornaments.

A partir de l’1 de juny totes aquestes notificacions es faran per via telemàtica.

COM REPERCUTEIX AQUEST CANVI EN LES VOSTRES EMPRESES:

  • L’administració obliga a que les empreses i els autònoms tinguin SIGNATURA ELECTRÒNICA.
  • L’administració a partir de l’1 de juny enviarà les notificacions mitjançant aquest canal i una vegada s’enviï ja comença a comptar el període per fer al·legacions o qualsevol altre tràmit. Si no es disposa del certificat, no es pot accedir a la bústia que la Tresoreria ha posat a disposició per les nostres empreses.

QUE HEU DE FER SI NO TENIU SIGNATURA ELECTRÒNICA?

  • De manera urgent heu de presentar-vos a hisenda i demanar aquesta Signatura electrònica, tant per la societat com pel autònom.
  • Seguidament quan tingueu la signatura electrònica ho comuniqueu al vostre assessor laboral.

Més endavant us informarem i explicarem com us enviaran les notificacions per evitar així cap tipus d’actuació per part de l’administració.

Si teniu qualsevol dubte, el departament laboral esta a la vostra disposició.

(Ordre Ministerial ESS/485/2013 de 26 de març, sobre la Notificació Telemàtica de la Seguretat Social, que estableix els supòsits i condicions en els que els subjectes estan obligats a rebre notificacions electròniques mitjançant compareixença en la SEDESS).