La suspensió dels lloguers és una prioritat per als hostalers mentre duri l’estat d’alarma

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA, en consonància amb Hostelería de España, principal representant del sector hostaler nacional, apel·la a les parts implicades a trobar una solució en el pagament dels lloguers dels locals durant el temps de tancament dels mateixos com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol arran de la pandèmia del COVID-19, i davant la inacció institucional en l’àmbit hostaler.

Per tant, s’insta al Govern i als arrendadors a assolir mesures com les que s’estan produint a França, Itàlia, Qatar o Canadà, entre d’altres, sol·licitant a l’Administració central a prendre decisions en aquest sentit.

A Lleida i província, amb més de 1.000 establiments afectats, l’hostaleria està patint la paralització de l’activitat i demanda mesures urgents que injectin liquiditat de forma ràpida i senzilla al col·lectiu de petites empreses, micro pymes i autònoms que conformen el teixit empresarial hostaler lleidatà.

Hostaleria de Lleida compta amb arguments legals que recolzen aquesta decisió, recollint-se al Codi Civil l’exoneració de rendes per força major.

La suspensió de la renda dels lloguers és d’especial urgència per a un sector de fràgil estructura financera i amb lentitud en el accés a les mesures de recolzament que impulsaran les administracions. Des d’Hostaleria de Lleida, juntament amb Hostelería de España, “fem una apel·lació des de la ferma convicció que l’esforç financer per salvar la nostra hostaleria ha de recaure a tota la cadena de valor del sector”. Aquesta cancel·lació del pagament es sol·licita que sigui efectiva ja als rebuts que es liquiden a finals del mes de març i principis d’abril i afectin a les rendes a devengar des del 14 de març.

Per als hostalers, “diluir els efectes financers de la crisi entre tots els agents implicats en la activitat hostalera és la única manera d’assegurar la pervivència dels nostres establiments un cop es recuperi la normalitat sanitària i social”. I afegim, “a més de les raons de dilució de l’efecte financer de la crisi entre tots els components de la cadena de valor hostalera, considerem que al ser l’activitat dels nostres negocis una de les suspeses pel Reial Decret 463/2020 i en aplicació de l’article 1105 del Codi Civil, ens trobem davant d’un supòsit d’exoneració de rendes per força major. Per això, en aplicació de la doctrina Rebus Sic Stantibus, l’arrendatari és exonerat del pagament de lloguers o rendes, des de la data d’entrada en vigor del referit Reial Decret 463/2020”.

D’altra banda, instem als hostalers a trobar una solució amb els seus arrendadors, davant aquest supòsit d’exoneració mencionat, amb la finalitat d’intentar assegurar la continuïtat dels negocis un cop finalitzi aquesta grau crisi sanitària. L’objectiu que es persegueix amb aquesta mesura és injectar liquiditat als establiments per preservar aquesta continuïtat . Finalment, des d’HOSTALERIA DE LLEIDA convidem als nostres associats i als empresaris del sector hostaler que animin als seus arrendadors a sol·licitar el resarciment del dany econòmic sofert per la via de la reclamació patrimonial a l’Administració Pública. (art. 3.2 de la Llei Orgànica 4/1981 d’1 de juny i articles 32 i 35 de la llei40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic).