La prohibició de reunions de més de 10 persones a tot Catalunya no afecta als restaurants que organitzen banquets de bodes i de celebracions similars 

S’ha publicat al DOGC del dia 29 d’agost la Resolució  SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

La principal mesura d’aquesta nova Resolució, que entra en vigor el dia 29/08/2020, és la prohibició de les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic¸ que ja va anunciar en roda de premsa el President i la Consellera de la Generalitat el passat dilluns 24/08/2020.

Pel que fa al sector de l’hostaleria, s’ha de destacar que aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries (garantir una distancia mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres).

Per tant, la prohibició de reunions de més de 10 persones a tot Catalunya, no impedeix al restaurants l’organització de banquets de bodes i de celebracions similars, sempre que es respecti la limitació d’un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes, i es garanteixi la distància entre taules d’1,5 metres.

Cal recordar també que els restaurant que organitzen banquets de bodes i d’altres celebracions similars també han de complir les restriccions d’aforament que estiguin en vigor.

En aquest sentit, us recordem que en aquells municipis on no estan en vigor mesures sanitàries més restrictives, en espais tancats i a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració s’ha de mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.  

A Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Serós, Soses i Torres de Segre, està en vigor la limitació del 50% de l’aforament autoritzat a l’interior dels locals i del 50% a les terrasses. 

A determinats municipis de La Noguera i de la comarca del Segrià, inclosos a la Resolució SLT/2072/2020, de 14 d’agost, encara està en vigor la limitació del 50% de l’aforament autoritzat a l’interior dels locals i a les terrasses l’aforament és el resultat d’aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)