La prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic també afecta als establiments d’hostaleria

Arran de diverses consultes d’establiments associats, HOSTALERIA DE LLEIDA ha preguntat a l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA si aquesta prohibició fixada per llei també afecta a les bosses de plàstic que es puguin lliurar en els establiments d’hostaleria, per exemple, quan l’hostaler lliura una bossa de plàstic al client per posar entrepans o menjar per emportar. L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA ens ha respost que els establiments d’hostaleria també es consideren com a “punts de venda de mercaderies o productes”, i per tant, també han de complir aquesta prohibició.

L’art. 195.3 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, que ha modificat la Llei reguladora de Residus, estableix:

Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.”

Les bosses afectades són:

  • Bossa de caixa: Qualsevol bossa utilitzada per a transportar la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bosses amb nanses.
  • Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.

A quin tipus de material es refereix la prohibició?

La prohibició de la distribució gratuïta de bosses afecta a totes les bosses de plàstic (inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable), amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent. Per tant, les bosses compostables sí es poder lliurar gratuïtament si és voluntat del comerciant o l’hostaler.

A quins establiments afecta la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?

A qualsevol punt de venda de mercaderies o productes, és a dir, a tots els establiments comercials de Catalunya, inclòs el comerç electrònic, siguin del tipus que siguin, que en el moment de lliurar el producte ho facin en una bossa de plàstic. Com us hem dit, els establiments del sector de l’hostaleria també es consideren “punt de venda” i estan afectats per aquesta prohibició.

A partir de quan entra en vigor la prohibició del lliurament gratuït de bosses de plàstics?

D’acord amb la Llei 5/2017, la mesura va entrar en vigor el dia 31 de març de 2017.

Quin preu s’ha de cobrar per les bosses?

La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament prohibeix la seva distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant o l’hostaler ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.

Què passa si les bosses tenen publicitat?

Les bosses de plàstic s’han d’entendre com un producte més que l’establiment tindrà a la venda. El consumidor serà qui decidirà si vol comprar-la o no. Tampoc es permet el reemborsament del preu de la bossa de plàstic en concepte de publicitat.

Què passa si es continua regalant les bosses?

El compliment d’aquesta disposició es comprovarà en el marc de les visites d’inspecció que reben els comerços i establiments d’hostaleria per part de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent, d’acord amb la normativa de residus, que pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import entre 400 i 4000 €.

Què passa amb les bosses de secció?

Les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit…entre altres, en els comerços no estan incloses dins d’aquesta prohibició. No obstant la Generalitat de Catalunya, a través de l’ARC, esta avançant amb el sector de cara a la seva reducció.

Us facilitem els rètols informatius que ha fet l’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS i que haurien de penjar a l’interior i exterior del vostre establiment si lliureu bosses de plàstic:

Cartell informatiu permanent (versió porta d’entrada)
Cartell informatiu permanent (versió interior)

Documents relacionats
Prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic als comerços (web AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)
Llei 5/2017 de mesures fiscals