La listeriosi i que hem de tenir en compte

Aprofitem aquest primer butlletí de tornada de vacances per donar informació sobre aquest greu problema d’higiene alimentària.

Trobareu més informció en aquest enllaç publicat per l’Agència Catalana de Salut Alimentària.