La Inspecció de Treball inicia una campanya d’inspeccions pels ERTOS

Us notifiquem que la Inspecció de Treball esta realitzant inspeccions en tot el territori estatal i seran continues.

Recordeu!!!! de desafectar i donar d’alta  la  gent de l’ERTO abans que comencin a treballar

Les sancions són per l’acció comesa i també pel grau de frau a nivell d’empresa, amb el corresponent requeriment de devolució d’ exoneracions practicades a la SS, amb recàrrecs i interessos.

La sanció mínima en qualsevol d’aquest actes és de 6.000 euros per persona.