La indemnització per acomiadament tributarà al IRPF

Més canvis laborals? Doncs si i de gran importancia. Aquest és inminent i es troba dins del paquet de novetats que el Govern ha previst en la seva reforma fiscal que el Govern aprovarà avui i que s’anunciara en els pròxims dies.

La indemnització per acomiadament ha tingut diversos canvis des de la Reforma Laboral, entre d’altres han estat:

  1. Els acomiadaments improcedents que no es pacten en conciliació o no siguin reconeguts judicialment, tributen.
  2. Ha desaparegut la subvenció del Fogasa de 8 dels 20 dies d’indemnització en els acomiadaments objectius en empreses de menys de 25 treballadors.
  3. la quantia de la indemnització en els acomiadaments improcedents ha disminuit dels 45 als 33 dies per any de treball amb un límit de 24 mensualitats.

Us informarem més ampliament quan es publiqui al Boletí Oficial de l’Estat la nova reforma fiscal.