La Generalitat prorroga 15 dies més el tancament de bars i restaurants, ordena el tancament perimetral de Catalunya i dels municipis durant el cap de setmana.

El 30/10/2020 s’ha publicat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta nova resolució prorroga 15 dies més el tancament de bars i restaurants i les altres mesures restrictives fixades per al nostre sector, a més de fixar el tancament perimetral de Catalunya durant 15 dies i dels municipis durant aquest període, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns.

S’exceptuen de la limitació d’entrada i sortida de persones a tot el territori de Catalunya i a  cada terme municipal, els desplaçaments pels motius previstos a l’apartat 2.1 d’aquesta resolució (per exemple: assistència a centres sanitaris, compliment d’obligacions laborals, professionals, etc.)

La novetat d’aquesta resolució és que s’amplia una hora més l’horari de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, podent-se prestar en la franja compresa entre les 06:00 hores i les 23:00 hores.

L’horari del servei de recollida a l’establiment dels serveis de restauració continua en la franja compresa entre les 06:00 hores i les 21:00 hores.

Per al cas que tingueu que prestar serveis de lliurament a domicili en un municipi diferent al del vostre establiment, al tractar-se d’un desplaçament per complir obligacions laborals, us recomanem que el treballador que faci el repartiment porti el justificant de la comanda i el certificat d’empresa.

A continuació us recordem les mesures prorrogades per al nostre sector (previstes a l’apartat 11 d’aquesta resolució):

“Activitats d’hoteleria i restauració.

  1. Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.
  2. Resten exclosos d’aquesta suspensió:

Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.

Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

  1. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.”

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).