La Generalitat prohibeix el “botellón”

La Consellera de Salut i el Conseller d’Interior de la Generalitat han dictat la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, que s’ha publicat el dimecres 29/07/2020 al DOGC.

L’esmentada resolució prohibeix el conegut popularment com “botellón” durant el termini de 15 dies i s’emetran informes periòdics dels efectes d’aquesta mesura.

Respecte a la prohibició del “botellón”, l’apartat 1 d’aquesta resolució diu:

“En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.”

Seran els Ajuntaments i la Generalitat els encarregats de vigilar, inspeccionar i controlar que es compleixi la prohibició del “botellón”.

La resolució també estableix sancions de 3.001 a 15.000 €.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)