La Generalitat ordena tancar bars i restaurants a Catalunya i el TSJC ho ratifica.

El 16/10/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha ratificat íntegrament totes les mesures previstes en aquesta resolució.

Mitjançant aquesta resolució que entra en vigor el mateix divendres 16/10/2020, la Consellera de Salut i el Conseller d’Interior de la Generalitat han ordenat la suspensió de les activitats de bar i restaurant, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant servei d’entrega a domicili o recollida a l’establiment en cita prèvia.

Resten exclosos d’aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.

També resten exclosos d’aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

La durada d’aquestes mesures és de 15 dies, tot i que es poden prorrogar per la Generalitat amb informes periòdics.

HOSTALERIA DE LLEIDA conjuntament amb altres associacions empresarials del sector presentarà durant el dia d’avui un recurs contenciós administratiu davant el TSJC sol·licitant com a mesura cautelaríssima la suspensió immediata del tancament de bars i restaurants adoptada per la Generalitat.  Esperem que aquesta vegada el TSJC estimi la nostra sol·licitud.    

Respecte als ERTO’S i les ajudes als treballadors autònoms, us tornem a facilitar la informació que ja us vam comunicar fa uns dies.

Novetats laborals, Erto’s i ajudes als autònoms

Us continuarem informant de qualsevol novetat que es produeixi.  Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).