La Generalitat ordena el tancament de discoteques i locals d’oci pel coronavirus i el President del Govern d’Espanya declara l’estat d’alarma

La Generalitat ordena el tancament de discoteques i locals d’oci pel coronavirus.

El Conseller del Departament d’Interior, Miquel Buch, a la roda de premsa feta avui 13/03/2020, ha ordenat el tancament de discoteques. A més, també ha ordenat el tancament d’àrees comercials no destinades a alimentació, pistes d’esquí i gimnasos.

Aquestes mesures, que s’han avançat a la roda de premsa d’avui, són d’aplicació immediata i per un període mínim de 14 dies a tota Catalunya.

Els detalls concrets de les mesures adoptades es concretaran per la Generalitat en una resolució que es publicarà al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Us comunicarem el contingut d’aquesta resolució quan es publiqui al DOGC.

Segons el Conseller Buch, els bars i restaurants, de moment podran seguir funcionant, així com els espais públics i comerços, seguint les recomanacions d’higiene i distàncies de seguretat establertes. En aquest sentit, heu de tenir en compte que s’ha de complir la limitació d’un terç de l’aforament màxim autoritzat en els locals de menys de 1.000 persones.

Des del Govern de la Generalitat no es descarten adoptar mesures més restrictives, sobre les quals us anirem informant tant bon punt en tinguem coneixement.

Noticies relacionades:
El Govern ordena el cierre de áreas comerciales no destinadas a alimentación

El President del Govern d’Espanya declara l’estat d’alarma durant 15 dies pel coronavirus.

Pedro Sánchez, President del Govern espanyol, a la roda de premsa feta avui 13/03/2020, ha declarat l’estat d’alarma durant 15 dies per la pandèmia del coronavirus. La declaració d’estat d’alarma és una mesura que preveu la Constitució.

El President del Govern ha anunciat la convocatòria per demà dissabte 14/03/2020 d’un Consell de Ministres extraordinari per adoptar un conjunt de mesures i decisions excepcionals orientades a protegir la salut dels ciutadans.

L’article 116.2 de la Constitució estableix

“2. L’estat d’alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, amb una durada màxima de quinze dies; haurà de donar-ne compte al Congrés dels Diputats, que serà reunit immediatament a aquest efecte i no podrà ser prorrogat sense l’autorització d’aquesta mateixa cambra. El decret determinarà l’àmbit territorial al qual s’estenen els efectes de la declaració.”

L’article 11 de la Llei Orgànica que el regula estableix que el decret de declaració de l’estat d’alarma, o els successius que es dictin durant la seva vigència, poden acordar les mesures següents:

a) Limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en unes hores i llocs determinats, o condicionar-les al compliment de certs requisits.

b) Practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries.

c) Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats, donant compte d’això als ministeris interessats.

d) Limitar o racionar l’ús de serveis o el consum d’articles de primera necessitat.

e) Impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment dels mercats i el funcionament dels serveis i dels centres de producció afectats per situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

Per tant, les mesures concretes que adopti el Consell de Ministres i que poguessin afectar al sector de l’hostaleria es coneixeran en detall quan es publiqui el Decret corresponent al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), les quals us comunicarem puntualment.

Aquest no és el primer cop que es declara l’estat d’alarma a Espanya. El President Zapatero va declarar per primer cop l’estat d’alarma a causa del tancament de l’espai aeri per la vaga dels controladors aeris.

HOSTALERIA DE LLEIDA us informarà de qualsevol novetat que afecti al nostre sector en relació al coronavirus. Si teniu qualsevol dubte, estem a la vostra disposició trucant al tel. 973.24.88.58.

Noticies relacionades:
Sánchez declara el estado de alarma: “Este virus lo pararemos unidos”