La Generalitat elimina la prohibició de tancar les terrasses a les 24 hores, a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre

El dissabte 1/08/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució  SLT/1963/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat a les interlocutòries de 31 de juliol de 2020, dictades per la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos contenciosos administratius núm. 233/2020 i 238/2020, i es modifiquen la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, i la Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol.

Tal i com us vam avançar, el TSJCAT (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) en data 31/07/2020 va suspendre cautelarment la prohibició de tancar els establiments d’hostaleria i restauració a les 24 hores, però únicament afectava als establiments d’hostaleria i restauració de determinats municipis de la Noguera i del Segrià.

Doncs bé, amb la Resolució  SLT/1963/2020, de 31 de juliol, es dona publicitat a aquesta interlocutòria del TSJCAT, i amb efectes del dia 1/08/2020, també s’elimina la prohibició existent de tancar les terrasses a les 24 hores als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

La nova regulació per aquests 7 municipis del Segrià queda redactada de la manera següent:

Activitats d’hoteleria i restauració

En les activitats d’hoteleria i restauració el consum es pot realitzar només a les terrasses, amb un aforament màxim d’un 50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Per tant, a cadascun dels 7 municipis del Segrià indicats anteriorment, des del 1/08/2020 es podrà tornar a tancar les terrasses al seu horari habitual.  

Us recordem que l’article 11 de l’Ordre d’Horaris de la Generalitat estableix que “L’horari de les terrasses i vetlladors és el mateix de l’espectacle públic o activitat recreativa, llevat que s’estableixi en les respectives ordenances municipals un horari més restrictiu”.

Així doncs, per saber l’horari de la vostra terrassa haureu de mirar si l’ordenança municipal de l’Ajuntament, contempla un horari més restrictiu.

Per exemple, a Lleida ciutat, l’Ajuntament va ampliar l’horari de tancament de les terrasses de la següent forma:

pastedGraphic.png

Així mateix, a la ciutat de Lleida, des de l’11/05/2020 al 29/09/2020, l’horari de tancament de les terrasses els divendres, dissabtes i vigílies de festius continuarà sent el mateix, a les 2:00 hores.

Des del 30/09/2020 al 31/12/2020, l’horari de tancament de les terrasses a la ciutat de Lleida tornarà a ser l’habitual, que és el següent:

pastedGraphic_1.png

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).

Notícia relacionada
Horaris habituals de tancament de locals d’hostaleria a la a ciutat de Lleida