La Generalitat de Catalunya destina 7’5M€ d’ajuts per autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

Aprofitem, així mateix, per fer-vos a mans la nota de premsa que ha emès el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb relació a les mesures concretes destinades a ajudar als treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19.

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per al treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

En breu, habilitarem un apartat a la nostra web d’ajuts pel coronavirus, on també intentarem explicar el més fàcil possible els avantatges i tramitació

Ens en sortirem!