La FEHR valora negativament el Reial Decret per prohibir reomplir d’oli les setrilleres

Sobre l’adord aprovat pel Consell de Ministres del passat divendres, ens fem ressò de la valoració negativa que fa la FEHR (Federación Española de Hostelería) respecte la imposició de l’ús de setrilleres que no es puguin tornar a omplir d’oli, al nostre sector. Cal recordar que aquesta prohibició es va aprovar pel Consell de Ministres el passat 15 de novembre a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el 1431/2003 de 21 de noviembre, reflexa l’important paper de l’hostaleria “que ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes”.

Malgrat aquest reconeixement per al sector, la nova normativa estableix literalment que “en los establecimientos del sector de hostelería los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización”. Asimismo recoge “que los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original”.

Des de la FEHR es considera que aquesta prohibició tindrà una sèrie de conseqüències per el sector, que es resumeixen en les següents:

   1. Temor a què els nous formats suposin un increment dels preus de l’oli d’oliva.
   2. No es tenen en consideració els aspectes medi ambientals. La mesura produirà un increment del volum d’envasos, plàstics i vidres, que no tenen justificació pràctica i de gran impacte medi ambiental.
   3. No s’ha realitzat estudi de les noves necessitats logístiques, d’ubicació del producte i d’espai que faran que l’oli pugui desaparèixer de moltes ubicacions i ser substituït per condiments diferents, més còmodes, senzills, econòmics i no subjectes a normatives tant estrictes com la que es pretén imposar a l’oli d’oliva.
   4. No s’ha valorat l’impacte de desplaçament de la demanda que produirà una multiplicació d’entre cinc i set vegades el preu del producte.
   5. No s’ha valorat el desaprofitament alimentari que produiran uns envasos, per exemple de 20 cl, que en quasi cap cas s’esgoten en l’ús de monodosi i que no obstant es converteix en residu i per tant en malbaratament alimentari (incompatible amb criteris de racionalitat en base a l’estratègia de reducció de malbaratament alimentari).
   6. Es produeix un perjudici de pèrdua de personalització dels establiments, no podent utilitzar els seus propis dispensadors. A més, es refusa l’associació de setrilleres emplenables amb la d’envàs de poca qualitat o producte de mala qualitat.
   7. Que el producte no tingui etiqueta quan està a la taula del restaurant o a la barra del bar no és una pèrdua d’informació al consumidor, ja que es disposa de cartes, panels i, allò que és més important, el reconeixement i atenció del nostre personal de sala i barra. Els establiments d’hostaleria no són supermercats, per això, no tenir l’etiqueta no es sinònim de desinformació.

Des de la FEHR s’ha mostrat en tot moment, tant al sector de l’oli d’oliva, com al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una oberta disposició a col·laborar i a plantejar accions en positiu, com alternativa a una mesura restrictiva.

Destaquem del Reial Decret aquestes dues Disposicions:

“Disposición Transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto. Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.”

“Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.”

Per qualsevol consulta us podeu contactar amb el Departament Jurídic  902 24 88 58.

Document Relacionat
Reial Decret publicat al BOE