La conselhèra de Turisme, Anna Díaz, presenta la memòria de Torisme Val d’Aran 2018

La conselhèra de Turisme, i Desenvolupament Econòmic d’Aran, Anna Díaz, va presentar als socis de Foment Torisme Val d’Aran els resultats de les activitats dutes a terme per l’entitat durant l’any 2018 dins de la 3a Nit del Turisme de la Val d’Aran. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Aran La Abuela de Vielha, establiment associat a Torisme Val d’Aran.

La conselhèra de Turisme d’Aran va fer una valoració molt positiva dels resultats i de les accions dutes a terme pel departament de promoció turística del Conselh Generau d’Aran, destacant que s’ha incrementat l’oferta turística a la Val d’Aran, que s’han legalitzat nous allotjaments d’ús turístic i que s’han obert nous establiments tant de restauració com comercials, posant en valor que empresaris d’Aran obrin les portes de nous establiments. Anna Díaz, va assenyalar que l’oferta turística de l’Aran és de molta qualitat.

En quant a les xifres, la conselhèra de Turisme va explicar que l’ocupació mitjana a la Val d’Aran durant tot l’any va ser del 46% de les places hoteleres del territori, amb un increment del nombre de visitants estrangers que es va situar al 26%. Els turistes estrangers procedeixen majoritàriament de França, seguit d’Israel, Gran Bretanya, i els països del nord d’Europa. En quant als visitants d’àmbit nacional, es manté la procedència majoritària de Catalunya, seguit de Llevant, Madrid, País Basc i Andalusia.
Foment Torisme Val d’Aran, gestiona les oficines de turisme de Vielha i de Salardú durant tot l’any, i la d’Arties a l’estiu, juntament amb els punts d’informació d’Aran Park, Aiguamòg i Artiga de Lin. Torisme Val d’Aran també gestiona conjuntament amb Baqueira Beret, l’oficina de turisme de Toulouse.

En quant a les accions desenvolupades per Torisme Val d’Aran l’any 2018, Anna Díaz, va explicar que es continua treballant en la consolidació de la imatge del destí turístic Val d’Aran, a través de les certificacions que aporten diferents valors de marca. En aquest sentit, Foment Torisme Val d’Aran compta amb la certificació Biosphere, Smart Destination, i el segell de destinació de turisme familiar.

Durant la Nit del Turisme de la Val d’Aran, el director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, va presentar els eixos bàsics del Pla de màrqueting de l’Agència Catalana per als pròxims tres anys. Pel que fa a la Val d’Aran, Torrent, va destacar que les accions que més beneficien l’activitat turística son les que van encaminades a desenvolupar producte desestacionalitzat, desconcentrat, diversificat i que aporti major despesa, ja que la Val d’Aran és un territori amb una altíssima diversitat de recursos turístics. Torrent va explicar també que la Val d’Aran s’inclourà en el “Gran Tour de Catalunya” per ensenyar el què és Catalunya de forma transversal.

Document relacionat
Memòria Torisme Val d’Aran 2018