La CEHAT està valorant empendre accions legals pel cas Orizonia

La CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), ens ha comunicat mitjançant la seva Assessoria Jurídica Externa que seria convenient que totes les associacions membres, com ho és la Federació d’Hostaleria de Lleida, vagin recollint informació dels deutes i impagaments que tinguin els seus associats amb empreses del Grup Orizonia, per tal de poder valorar les possibles accions legals per la recuperació dels crèdits.

Si teniu algun deute o impagament amb empreses del Grup Orizonia, i voleu facilitar-nos aquesta informació, us podeu posar en contacte amb el Departament Jurídic de la Federació d’Hostaleria de Lleida, amb el Sr. Javier Portolés, a través del telèfon 973.24.88.58 o per e-mail: jportoles@hostaler.org Un cop ens faciliteu aquesta informació, serà enviada a la CEHAT.