La biomassa, alternativa energètica en comarques rurals

La despesa energètica s’ha convertit en una de les problemàtiques més importants a les que s’està enfrontant el sector en els darrers anys, l’escalada constant dels preus de les energies lligades a la conjuntura econòmica actual obliga a plantejar-se quins són els recursos energètics a utilitzar.

La reducció d’aquestes despeses és la finalitat indirecta que persegueix la Fundació Integra Pirineus. La Fundació Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental. Aquestes finalitats es porten a terme mitjançant  la creació de llocs de treball en un territori rural i de muntanya sense presència d’iniciatives laborals específiques per aquestes persones.

En una comarca com l’Alt Urgell amb una gran quantitat de superfície forestal, la gestió dels recursos propis per emprar-los en la generació d’energia és una assignatura pendent però que mica a mica s’està posant al dia. La Fundació Integra Pirineus disposa d’un equip humà forestal que gestiona la biomassa, al mateix temps que facilita la integració de persones amb risc d’exclusió social. Realitzen treballs de deforestació i posterior aprofitament dels recursos naturals per crear biomassa apta per la utilització en calderes que alleugeren les despeses derivades de les fonts energètiques convencionals.

Recentment ha sortit una línia sobre ajuts per instal.lacions de biomassa en edificis residencials i hotels, que creiem interessant per establiments hostalers. Adjuntem la informació relativa a l’ordre.

Article Relacionat
Ajuts Pla d’Impuls al Medi Ambient PIMA SOL