José Maria Rubio reelegit president de la Federación Española de Hosteleria y Restauración

El passat 24 d’abril va tenir lloc l’Assemblea anual de la FEHR a Madrid, en la que va ser reelegit com a president de l’entitat el Sr. José Maria Rubio  per 4 anys més.

En la seva intervenció de destacar les dificultats que s’han succeit en els darrers 4 anys degut a la forta crisis econòmica i va donar una visió de futur del que creu que haurà de ser el mon associatiu. Va assenyalar que  la situació actual és molt simple de definir: “Una demanda contraida ante una oferta excesiva”, es a dir una situació en que es gasta poc i en la que molts volen vendre. En aquest escenari el client ha canviat, es molt més exigent i controla molt el que gasta, utilitzant l’oportunitat que li donen les noves tecnologies i les xarxes socials.

Per altra banda va insistir en que aquesta situació també afecta d’una forma imporant a les Associacions Empresarials amb descents continuats dels associats i impagament de rebuts, que com  les demés empreses, han tingut que reestructurar les seves plantilles i controlar molt bé el que gasten. La política que  es vol dur a terme aquesta nova legislatura desde la FEHR serà la de treballar conjuntament entre totes les associacions de l’estat per tal que s’adaptin a les actuals demandes de serveis que reclamen els seus associats.