Jornada a Lleida del Cercle d’Infraestructures

En el marc de les xerrades que organitza per Catalunya el Cercle d’Infraestructures, el divendres 19 de juliol, va convidar al Conseller d’Agricultura, l’ Honorable Josep M Pelegrí, per donar el seu punt de vista, a la Cambra de Comerc de Lleida.

En el transcurs de la mateixa, el Conseller es va adherir al manifest del túnel de la Bonaigua, va posar en relleu en diverses ocasions l’abandonament del Pirineu en materia d’infraestructures, i va defensar una visió més amplia del Parc Nacional d’Aigües Tortes, amb l’idea de millorar aquest recurs com un producte turístic de primer ordre, a més de posar en valor els terrenys rústics, com un important recurs econòmic , especialment en el futur immediat, tinguem en compte els requeriments que tindrem d’alimentació.

El Sr. Pere Macias, President del Cercle d’Infraestructures, va destacar la conveniència de posar en relleu aquests dèficits estructurals del nostre territori, “ Encara que avui sigui difícil tirar-los endavant econòmicament, no podem deixar-ne de parlar i projectar-ho “