IRPF 2013: Compensació de les rendes del capital mobiliari en diferents anys

Si tens  rendes del capital mobiliari negatives , presenta la teva declaració de l’IRPF encara que no estiguis obligat. D’aquesta manera  si en el futur obtens rendiments del capital mobiliari positiu , podras compensar i tributar menys.

És l’exemple clar de les PARTICIPACIONS PREFERENTS d’una entitat financera .

Si durant l’any passat et vas veure obligat a canviar-les per accions d’aquesta entitat de menor valor, i et va provocar uns rendiments de capital mobiliari negatius elevats , encara que no estiguis obligat a fer declaració de la renda , presenta-la , ja que d’aquesta manera, podras compensar durant els 4 anys posteriors, aquestes rendes amb futurs rendiments de capital mobiliari positius ( interessos d’imposicions a termini fix , dividends , etc )

Si no comuniques a l’ Agència Tributària aquesta situació d’obtenció de resultats negatius mitjançant la teva declaració de la renda , no podras efectuar aquesta compensació en el futur .

Si no vas comunicar aquesta situació en exercicis anteriors i si encara no han transcorregut quatre anys en què finalitza el termini per a la presentació de l’IRPF de l’any en el qual vas obtenir els rendiments negatius ( per exemple , 2012 ) , encara pots presentar ara una declaració extemporània d’aquests anys.

Valora el possible pagament d’impostos , i els recàrrecs pel retard , de manera que això et permeti estalviar, tributant menys en futurs exercicis .

FONT: Apuntes & Consejos

Article relacionat
A partir del 2 de maig us comencem a tramitar les declaracions de la renda del 2013