Inspeccions tabac, especialment a les terrasses

Si recordeu, a l’estiu passat, la Generalitat va iniciar un projecte per prohibir fumar a les terrasses. Amb una iniciativa conjunta de l’hostaleria catalana, vàrem aconseguir conscienciar de la poca conveniència d’aquesta iniciativa al Departament de Sanitat.

Ara ens han fet saber que aquesta primavera posaran en marxa una campanya d’inspecció per controlar en concret les condicions tècniques de les terrasses en relació amb el tabac.

Recordeu, dos laterals, un sostre o quatre laterals sense sostre. Als retranqueig , no està permès fumar.

Descripció dels requisits tècnics

Segons la modificació de la “Llei Antitabac” que va entrar en vigor el 2/01/2011, i en l’ àmbit de l’ hostaleria, es considera espai a l’aire lliure “tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui rodejat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments”.

A més, cal recordar que fa uns anys els inspectors del Departament de Salut de la Generalitat van constatar un augment en el nombre d’establiments de restauració que realitzaven “retranqueigs” de la porta d’entrada als locals, o terrasses cobertes, en els quals s’instal·len taules per a fumadors. Atès que amb l’última reforma de la “Llei Antitabac”, està prohibit fumar en els establiments de restauració tancats i només es permet fumar en els espais a l’aire lliure, i que à l’àmbit de l’hostaleria, com us hem dit anteriorment, es considera espai a l’aire lliure tot espai que no està cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat per un màxim de 2 parets, murs o paraments, s’ha de considerar que els “retranqueigs” no són espais a l’aire lliure i, per tant, hi està prohibit fumar.

Si voleu més detalls truqueu al departament jurídic.