Inspeccions de treball entre el mes d’agost i desembre

Segurament heu llegit a la premsa o escoltat per la ràdio, que la Inspecció de Treball iniciava unes mesures de xoc contra el frau en la contractació temporal i en la contractació a temps parcial i que els sectors afectats, eren empreses de sector serveis, comerç, hostaleria i educació.

Pel que fa al nostre sector, som dels que cada any tenim almenys dues campanyes, per part dels inspectors i inspectores.

Sí que és veritat que la campanya d’aquest estiu, l’objectiu principal, a part de la no afiliació del treballador a la TGSS és, el frau en les contractacions, sigui a temps parcial o la causa dels contractes temporals.

Referent a les contractacions temporals, revisen que l’ús d’aquest no sigui per cobrir necessitats permanents de l’empresa, per el que si és el cas, la contractació correcta seria una contractació fixa. En aquest cas, la inspecció no està sancionant avui dia, només requereix el canvi de temporal a fix o fix discontinu.

La Inspecció de Treball, com totes les administracions, estant cada cop més connectades entre elles i fa, que els sigui més fàcil creuar dades per detectar infraccions.

En el nostre sector, un dels punts més importants i que volen controlar molt detalladament són, els horaris de treball i es fixen molt en les jornades a temps parcial (recordeu, s’ha de fer el registre horari diari). Control de descansos setmanals, descansos entre jornades, subrogacions -sobretot en cambreres de pisos-, etc.

Per tant, aquesta notícia és important per tenir-la en compte però també hem de saber que sempre estem al punt de mira.