Comunicació sobre l’entrada en vigor del Reglament Europeu d’Informació alimentària (al.lèrgens i intoleràncies)

Des del 13 de desembre de 2014 hem d’informar als nostres clients de la presència d’al·lèrgens a les nostres elaboracions. Aquesta obligació és conseqüència d’un Reglament Europeu que entra en vigor per aplicació directa al nostre territori. La normativa europea preveu que cada estat complementi l’apartat d’informació al consumidor i alguns aspectes sanitaris. El Govern espanyol té pendent encara de publicació a data d’avui el Reglament Espanyol.

La normativa europea afecta a l’industria alimentaria, amb general, i el principal motiu és garantir la informació dels ingredients dels productes de manera que el consumidor pugui decidir i saber que consumeix. Al nostre sector amb concret ens afecta pel que fa referència a donar informació sobre si els productes elaborats que venem al nostre establiment contenen al·lèrgens (d’una relació de 14 que marca el Reglament).

La novetat és que ens obliga a donar informació sobre els al.lèrgens. La reglamentació espanyola concretarà com donar-la, però segons l’esborrany que tenim, la podem donar de forma oral, sempre que tinguem suports tècnics físics, que ho avalin. També les conseqüències legals que comporta; donar una mala informació, tant si genera conseqüències al client, com si no, o simplement per una denuncia per no disposar d’informació .

Alergens marisc 600px

Què hem de fer?

Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida us recomanem:

1. De forma immediata:

2. De forma gradual, però sense pausa i sempre amb la vostra responsabilitat:

  • Comproveu i exigiu que els vostres proveïdors us donin els productes correctament:

-Els que porten etiqueta, amb tota la informació correcta.
-Respecte als productes que no porten etiqueta, el proveïdors us han de facilitar una fitxa amb tota la informació dels ingredients i de contingut d’al·lèrgens.

  • Heu de confeccionar un registre de les receptes amb els al·lèrgens afectats a cadascuna. Amb un manteniment dinàmic del registre de receptes, és a dir, s’ha d’actualitzar periòdicament, atenent a canvis de recepta, modificació d’ingredients, o canvi de proveïdors.
  • Formeu al vostre personal (no consta que la formació sigui homologada):

-Personal de Cuina: Doneu formació amb el concepte dels al·lèrgens, la manipulació i especialment la contaminació creuada, comprovació de productes amb la seva etiqueta o fitxa, etc.

-Personal de Sala: Doneu formació amb els mateixos termes, orientat a client, i al registre de receptes amb la identificació dels al·lèrgens.

Nosaltres us facilitem informació a la web, per telèfon, farem cursos específics i inclourem informació bàsica als cursos de manipuladors d’aliments.

També us recomanem un servei per tenir la informació dels vostres plats on line, que ha posat en marxa la FEHR (Federación Española de Hostelería y Restauración).  Atenció!!! Té un cost.  www.hosteleriaynutricion.com 

Ull amb les consultories de formació i assessorament, hem observat que algunes venen serveis que no són necessaris i a costos desproporcionats, per ajudar-vos a fer el que us estem informant en aquest comunicat.

Api Alergens

3. Com donar la informació si algú la demana

Es tracta de dir al consumidor si un menú, plat, tapa, entrepà concret, o en definitiva, qualsevol producte que venguem a l’establiment, pot contenir algun al·lèrgen.

Les obligacions de com donar la informació al consumidor es regularan en la normativa espanyola (pendent de publicar).

Segons l’esborrany de  normativa espanyola, es preveu que la informació es pugui donar de forma oral:

  • Sempre i quan es pugui subministrar fàcilment i quan sigui sol·licitada abans de finalitzar l’acte de compra, per part del personal de l’establiment o a través de mitjans alternatius que no suposin un cost addicional pel consumidor.
  • La informació es registri de forma escrita o electrònica a l’establiment i sigui fàcilment accessible per al personal de l’establiment com per a les autoritats i consumidors que ho sol·liciten.

Davant del dubte de si un plat conté o no un al·lergen en concret, us recomanem especificar que si el conté.

4. Responsabilitat

Com us imagineu, el gran risc que suposa donar informació és equivocar-nos. Aquest error, pot comportar per una persona que pateixi al·lèrgia, i en funció del seu grau d’afectació, des de lleugeres molèsties o indisposicions, fins a la mort.

És per aquest motiu que no ens hem de prendre aquesta mesura a la lleugera.

També per aquest motiu, i tenint en compte l’estructura de la majoria de les nostres empreses, us recomanem, com us hem dit anteriorment, que poseu un segon rètol referent a l’advertència sobre els efectes de la contaminació creuada.

No hem de canviar cap dels nostres processos de producció per garantir que els productes que oferim al consumidor no tinguin al·lèrgens, sinó simplement hem d’identificar i indicar els que en contenen. En el procés de manipulació i d’elaboració, aïllar cadascun dels aliments que contenen al·lèrgens suposa molta complexitat. Com no podem garantir que no es produirà contaminació creuada entre productes, us recomanem que pengeu aquest segon rètol amb l’advertència sobre els efectes de la contaminació creuada.

5. Inspecció

Correspon a Consum, i en funció de la normativa espanyola pendent d’aprovar-se, alguns aspectes a Sanitat.

6. Sancions

No es preveuen sancions concretes, s’aplicarà la normativa vigent de caire administratiu (en matèria de consum i sanitat), civil o penal.

656-01767013

7. Altres

Com anècdota i per veure la complexitat del que l’Administració ens demana, ens podem trobar que hem d’informar sobre els al·lèrgens que porta un producte, com per exemple, un de tant habitual com el ketchup. Doncs bé, segons la marca del ketchup que comprem, aquest pot contenir un al·lèrgen o no. És a dir, que si fem un plat amb aquest producte i el cuiner canvia de marca, pot tenir conseqüències (hem de comprovar l’etiqueta i actualitzar el nostre registre).

També hem de pensar que si amb la millor intenció fem una llista dels nostres clients amb la seva informació sobre les al·lèrgies que pateixen, es considera una classificació de nivell alt, segons la Llei de protecció de dates i segurament haurem de revisar el protocol i augmentar el nivell de protecció de la nostres dades.

8. Valoració

Nosaltres preveiem normalitat absoluta als nostres locals, no s’ha d’alterar els protocols de producció culinària , i s’iniciaràn les tasques per informar als consumidors, als nostres treballadors i proveïdors, d’aquesta nova situació.

Acceptem com a positiu l’objectiu de la normativa, la sensibilització de tota la cadena alimentaria, i especialment del nostre sector al mon dels al·lèrgens i intoleràncies, el que ens atorga un punt més de professionalitat.

El que ens costa d’acceptar son els requeriments que comporten més costos, i que observem comporten un avanç molt lleu en el valor afegit de la qualitat que pugen oferir als nostres clients.

Una critica també a les Administracions que han estat poc sensibles amb les nostres reclamacions, algunes inexistents, i el Govern Espanyol, encara no ha publicat la norma .

Us demanem disculpes per no avançar-vos amb més antelació la informació. Hem estat pendents fins aquesta mateixa setmana de la publicació de la regulació del govern espanyol, el passat divendres la Conselleria de Consum de Catalunya ens va fer arribar la seva proposta de cartell, el dimarts varem tenir una reunió d’informació a la FEHR i avui mateix ens han tramés tota l’informació.

Sentim que al inici del període de més feina de l’any, per molts de vosaltres, us atabalem amb noves imposicions per part de les administracions

Per a qualsevol dubte, podeu trucar a qualsevol dels telèfons de contacte d’Hostaleria de Lleida:

Oficina Principal: 973 248858
Aula de Formació: 973 289238
Oficina de Vielha: 973 640601
Oficina de la Seu d’Urgell: 973 355330
Oficina de Berga: 93 8222495

Posem també a la vostra disposició un telèfon  per a consultes urgents durant el cap de setmana del 13 i 14 de desembre per aquest tema: 629 693296

Normativa Relacionada
Reglament  UE 1169/2011
Anexo II del Reglamento UE 1169-2011 – Productos o sustancias que causan alergias o intolerancias
Esborrany de RD Espanyol sobre informació alimentària (al.lèrgens i intoleràncies)-Pendent de publicació