Informació sobre la Renda i patrimoni de 2019

A dia d’avui, l’Agència Tributària continua mantenint el calendari ordinari de la campanya anual de renda que finalitzarà, malgrat tot, el proper 30 de juny i, si no hi ha canvis, en els terminis de pagament habituals. És una campanya amb poques novetats rellevants, però sí que és cert que s’afegeixen algunes caselles més per ampliar o detallar determinades dades.

Alguns dels punts a tenir presents són:

 • Les dades fiscals que té hisenda poden ser incorrectes per diversos motius, o bé estar desactualitzades, per tant, cal revisar-les i comprovar-les amb cura.
 • Són moltes les causes que ens poden obligar a presentar la declaració a més dels rendiments del treball, per la qual cosa, hem d’estar-hi atents.
 • Haver presentat o no, declaració l’any passat, no és rellevant a l’hora de valorar si la d’aquest any 2019, s’ha de presentar o bé ens és favorable fer-ho.
 • La situació personal de cadascun dels membres de la unitat familiar pot no adequar-se a la realitat i, que per tant, s’hagi de modificar. Això pot ser tant per un canvi de domicili, com d’estat civil, de fills a càrrec o d’ingressos percebuts pels ascendents o descendents amb qui convivim.
 • El llindar per estar obligat a presentar la declaració per rendiments de treball, és de 22.000€ en cas de tenir només un pagador i, de 14.000€ en cas de tenir diversos pagadors (amb algunes excepcions).
 • Els premis d’algunes <u>loteries estaran exempts fins els 20.000€<u>.
 • Des de 2018, la prestació de maternitat està exempta i a més, es poden deduir addicionalment despeses de llars d’infants autoritzades fins a l’edat de 3 anys.
 • En cas de realitzar activitat econòmica des de l’habitatge habitual, es poden deduir certes despeses afectes a la mateixa. També la possibilitat de deducció de manutenció d’empresaris individuals.

Per últim, com sempre, recordem que Hisenda pot fer un exhaustiu encreuament de dades per comprovar les declaracions presentades, ja que té coneixement, entre d’altres de:

 • Les imposicions i retirades d’efectiu en comptes corrents.
 • Les recaptacions per targetes de tots els establiments.
 • Lloguers d’immobles publicats en plataformes online i altres mitjans.
 • Consums elèctrics de tots els habitatges.
 • Les subvencions percebudes, com ara la PAC.
 • Les rendes o pensions cobrades de l’estranger.

El fet de detectar incongruències o incidències entre les declaracions presentades i les dades a disposició de l’Administració, en paralitza la tramitació i fa que en cas que en resulti una devolució, aquesta es demori més del compte, a banda del requeriment de dades i documents acreditatius corresponents.
Des d’Hostaleria de Lleida estem a la vostra disposició per tramitar la vostra declaració i amb el compromís d’obtenir així, el màxim estalvi fiscal.