Informació rellevant de la CEHAT sobre Booking.com (2a part)

En relació amb la informació rellevant sobre l’assumpte Booking.com que publicàvem el passat 17/04/2020 i, davant la impossibilitat de determinats establiments per reclamar algunes de les seves reserves en les quals consideren que hi ha alguna discrepància en la gestió de la cancel·lació per part de la plataforma; des de la Comissió de Distribució Digital de CEHAT, ens donen a conèixer un nou procediment per resoldre els vostres dubtes:

Nota informativa: Cal tenir en compte que les condicions de cancel·lació per causes de força major poden ser aplicables tant des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma a Espanya, com quan els països d’origen dels viatgers van decretar aquestes restriccions en el seu territori. Podeu consultar totes les dates en les quals s’han decretat restriccions per viatjar, classificades per continents i països accedint al següent enllaç:

Restriccions a causa del COVID-19 per paíssos

Existeixen dues casuístiques que impossibiliten la tramitació de la reclamació i un procediment diferent per a cadascuna d’elles:

A) Encara no s’ha rebut la factura de la reserva.

1. Enviar un e-mail a: núm. de reserva @my.booking.com (núm. de reserva que vulgueu reclamar)

2. Assumpte de l’e-mail: Reclamació reservesCOVID-19

3. Incloure al cos de l’e-mail:
– Quan es va fer la reserva?
– Quan s’anava a allotjar aquell client?
– Procedència de la reserva.
– Text de la reclamació.

B) Si s’ha rebut la factura i hi ha discrepàncies en les quantitats, seguir el procediment habitual de contactar amb el Departament de “Credit Control” de Booking.com.

1. A través de la vostra extranet, accedir a la pestanya de “Bandeja de Entrada” i enviar un missatge nou.

2. Al desplegable seleccionar “Administración facturas y pagos”.

3. Emplenar al quadre de text la vostra reclamació sobre aquella factura concreta.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA el pot traslladar a la Comissió de Distribució Digital de la CEHAT.

Noticia relacionada

Informació rellevant de la CEHAT sobre Booking.com