Informació per la convocatòria de vaga del 3-O

La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya ens ha fet arribar aquesta informació en relació a la convocatòria de vaga formulada per la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), la Coordinadora Obrera Sindical (COS), per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), pel dia de demà, 3 d’octubre de 2017.

Serveis mínims:

No hi ha serveis mínims obligatoris dins dels sector de l’hosteleria, excepte les col.lectivitats en serveis públics que  es regulen dins l’ORDRE TSF/2017, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada pel 3 d’octubre de 2017.

Àmbit laboral

El dret de vaga és un dret fonamental que es reconeix als treballadors per compte aliena en una relació laboral.

Es recomana advertir als treballadors que exercir el seu dret a vaga suspèn el contracte de treball i, per tant, aquests no tindran dret a:

  • Sou ni complements salarials del dia no treballat
  • Dietes o indemnitzacions
  • Part corresponen a les pagues extraordinàries

Respecte a la Seguretat Social el treballador resta en una situació d’alta especial, en tant que no tindrà l’obligació de cotitzar per part de l’empresari i del treballador.

En el cas que un o diversos treballadors secundin la vaga, el seu lloc de treball està prohibit que sigui substituït per empreses de treball temporal i que es cobreixi aquest lloc de treball per una persona aliena a l’empresa.