Recordatori: nou termini i forma de presentació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics

Us recordem que d’acord amb les modificacions de l’Impost Estades Establiments Turístics (Taxa Turística) que han entrat en vigor durant el 2017, les estades realitzades durant els mesos d’abril a setembre , es liquidaran en el període de l’1 al 20 d’octubre.

D’altra banda, la Generalitat va fer pública una Ordre en què s’estableix l’obligatorietat de presentar aquestes liquidacions per vies telemàtiques de:

  • Persones jurídiques (per exemple, S.L., S.A., S.C.P.,).
  • Entitats sense personalitat jurídica (per exemple, C.B.,).
  • Intermediaris i altres.

Per aquest motiu, no es podran presentar els models 950 del mes d’octubre en paper a les entitats bancàries si s’està entre un d’aquests obligats. A més, serà requisit indispensable per a la presentació de l’impost, disposar d’un certificat digital vàlid a nom de l’entitat.

Així doncs, es podrà efectuar la presentació mitjançant una de les dues alternatives si vol que li confeccionem l’impost:

a. Calculem i confeccionem l’autoliquidació, i creem un fitxer que us enviem per a que vosaltres procediu a la posterior presentació telemàtica en seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya amb el vostre certificat digital i amb un càrrec instantani al compte bancari indicat a tal efecte.

b. Calculem i confeccionem l’autoliquidació, i la presentem telemàticament a l’Agència Tributària de Catalunya, amb el vostre certificat digital.

Fins al dia d’avui, el funcionament de la Seu Electrònica no preveu la possibilitat, com sí que es preveu en l’Agència Tributària Estatal, de presentar els impostos com a col·laboradors amb domiciliació al vostre compte bancari. Tot i això, com que està pendent d’aprovació el nou reglament de l’impost, si hi hagués alguna modificació al respecte, us n’informaríem puntualment.